Kvarteret munin uppsala


kvarteret munin uppsala

wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Bebyggelsen i kvarteret Hugin har sedan 1970-talet använts för kontorsverksamhet och byggnaderna har varit anpassade för stora hyresgäster som Livsmedelsverket, Skattemyndigheten och Länsstyrelsen. Telefon:, e-post: Presskontakt, erik Boman, presschef, telefon).

Kvarteret Munken ligger i centrala Uppsala mellan Västra Ågatan och Trädgårdsgatan. 1850 tillkom gamla Anatomicums byggnad i kvarteret. Genom att i planprogrammet föreslå en mer funktionsblandad bebyggelse med innerstadskaraktär, nya mötesplatser och en ny kvartersindelning skapas bättre förutsättningar för kvarteret att bli en del av stadskärnan och främja innerstadens utveckling söderut. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Kötider, genomsnittlig kötid (mätt under perioden ) 35 år 1:or 39 år 2:or0 år50 år, turordning, de senaste fem lägenheterna som hyrts ut i kvarteret krävde följande turordning: Fotograf. Det rimmar väl med målet att få en större, levande innerstad och knyta samman stadens olika delar, säger Erik Pelling (S ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Det går bra för Uppsalas företag och vi behöver bygga fler kontor och andra lokaler för att möta efterfrågan och nå vårt mål om 2 000 nya arbetstillfällen per. Här kommer många att vilja bo och arbeta, säger Erik Pelling. Gårdshuset (Vanadisväge 8 stockholm helsingborg båt A) är i fyra våningar. År 1738 tillstyrkte Akademikanslern att ett kemiskt laboratorium skulle anläggas i kvarteret Munken i Uppsala, och 1752 inköptes tomten.


Sitemap