Bastugatan 21 stockholm


bastugatan 21 stockholm

Stockholmskarta från 1885. 1854 Handlaren Johan Olof Öberg (1798-1877). Carlsson, 1923 stockholms Stadsmuseum. Arts Entertainment, Residence.57 km, gold family bastugatan, Stockholm, 2040, Sweden, arts Entertainment.66. Bastugatan 25 ritades av arkitekt Björn Hedvall och uppfördes av Byggnadsfirman Andersson Bergman.

I H:s självständiga verksamhet i Stockholm från 1921 till mitten av 1960-talet framträder särskilt verken i 1920-talets nyklassicism och 1930-talets funktionalism genom stilsäkerhet och elegans. Det var hans far, handlaren Johan Olof Öberg, som en gång i tiden ifk göteborg spelschema svenska cupen hade samlat på sig fastigheterna. Grönområdet mitt emot Bastugatan 21 och 25 blev på 1940-talet en lekpark med det officiella namnet Mariatäppan. Arts Entertainment, Home Goods Store.39 km, camilla Thulin Design, stockholm, 118 50, Sweden, arts Entertainment.48. Tvåvåningshuset, bastugatan 25 var byggt i tegel och hade gul puts när den här bilden togs. Innan dess, första gången 1764, skriver man att huset på tomten består dels av två och dels av en våning. Redan i Norge hade han Einar Jolin i en svensk tidning sett en annons om ledigt rum i ett nytt hus på Söder och sökte nu upp fastigheten i fråga, som låg uppklättrad högt över Söder Mälarstrand och Mariabergets väldiga ravin, Bastugatan. Utsikt från Mariaberget, etsning av Harald Sallberg, 1930.


Sitemap