Uppsala universitet biologi samhällsvetare


uppsala universitet biologi samhällsvetare

för en utgång till arbetslivet och för en fortsättning på masterprogrammet i biologi. Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten. Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) skall studenten inom området för programmet ha en förståelse för de biologiska systemens komplexitet, från de små systemen på makromolekylnivå till de största systemen på ekosystemnivå kunna i stora drag förklara evolutionens påverkan. Detta beslut tas av programsamordnaren efter beredning av studievägledaren. Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser inom biologi, kemi och matematik. Kravet på kunskaper i ovanstående ämnen kan uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Den är utformad av lärare på programmet och innehåller de delar av gymnasiets matematik, kemi, fysik och biologi som du behöver för de fortsatta studierna.

uppsala universitet biologi samhällsvetare

Viktoria konferens uppsala, Skomakare uppsala gränby, Jobmeal uppsala, Svenska bokhandeln uppsala,

Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan antingen anmäla studieuppehåll för viss tid eller anmäla studieavbrott. Under period 33 eller 34 skall studenten läsa antingen 1BG210 Självständigt arbete 15hp (period 34) eller 1BG214 Examensarbete C i biologi 15hp (period 33 eller sommar). Enligt examensordningen för högre utbildning på grundnivå, uppnås kandidatexamen efter av studenten fullgjort kursfordringar om minst 180 högskolepoäng med av universitetet fastställd inriktning, varav minst 90 högskolepoäng skall avse fördjupning inom huvudområdet biologi. Efter basblocket sker val till fördjupningskurser som möjliggör en profilering i något delområde av biologin vw bora v5 4motion samt möjlighet till breddning inom entreprenörskap eller förvaltning. 4.1.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen.

Uppsala universitet biologi samhällsvetare
uppsala universitet biologi samhällsvetare


Sitemap