Biträdande konsult Göteborg


biträdande konsult Göteborg

Kompetensområden Familjerätt, Generationsskifte, Fastighetsrätt, Affärsjuridik Specialområde Ekonomisk familjerätt, Generationsskiften Jessica Lindstedt, Visby/Hemse Jessica Lindstedt tog examen i affärsjuridik vid Karlstad universitet 2017. I september 2017 bildade jag ett eget AB med syfte att sälja specialistkunskap och att fortsätta yrkeslivet, om än i en lägre omfattning än fulltid. Under 2016: Halmstads kommun. Sofie Willgottsson, Malmö Sofie Willgottson tog sin juris kandidat examen vid Lunds Universitet 2010. Familjerätt och mer allmän civilrätt samt som programansvarig för juristutbildningen.

Birgitta Lönnebo Konsult AB Erfaren organisationskonsultbiträdande konsult Göteborg

Konsult 2008 och har dessförinnan varit verksam under många år som advokat och bolagsjurist. Examen vid Lunds Universitet 1981. Polygon, göteborg, polygonAK, konsult är en del av Polygonkoncernen med totalt 2900 medarbetare fördelat i 13 länder. Här träffar du oss som jobbar med frågor kring affärs- och bolagsjuridik. Upprättande av ansökan tillstånd till vattenverksamhet och biträdande ombud i domstolen. Specialområde: Affärsjuridik och bolagsfrågor, göran Silfverswärd, Linköping. Lars Bjering tog sin jur. Inom fastighetsrätten upprättar Jessica fastighetsrättsliga handlingar så som köpehandling köpebrev, gåvohandling samt avtal ansökan om fastighetsreglering eller avstyckning. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen eller ändra inställningarna enligt instruktionerna i våra villkor. Projektledarstöd tillstånd till vattenverksamhet. I september 2016 pensionerade jag mig men fortsatte då för Sweco med en timanställning. Tfn: eller maila Caroline Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsliga tvister, affärsjuridik Specialområde: Fastighet- och miljörättsfrågor, civilrättsliga tvister Anneli Linhard, Jönköping Anneli Linhard tog sin juristexamen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 2000.

Student bostad göteborg, Fastigheter göteborg uthyres, Polisen göteborg eu toppmötet,


Sitemap