Humana LSS uppsala


humana LSS uppsala

Varje kommun måste noga prioritera vad man lägger skattepengarna. Hela 44 har enligt Arbetsförmedlingen gått vidare till utbildning eller jobb, babycafe maria magdalena lund vilket är en ökning med 12 på ett. Och dit har vi en enormt lång väg. Grunden för en stark kommunal ekonomi är samtidigt att vi får fler företag och fler jobb i privat sektor över hela landet. Ja det får väl bli att det är kul och trevligt att köra elbil och att det nog kan vara en bra affär privatekonomiskt att köpa en lite mindre elbil med maximal skattesubvention för den som kör "lagom långt" och har laddmöjligheter på sin arbetsplats och vid. Man kan inte låta bli att fundera över om det blev den gamle fackbossen Löfven som till slut lyckades sänka den svenska modellen på arbetsmarknaden? Problemet är i stället att man drar på sig stora driftskostnader, samt att det är svårt att hitta kompetent arbetskraft för att driva verksamheten. Det stora problemet är dock inte investeringskostnaderna i sig, eftersom kommunsektorn totalt sett inte är så hårt skuldsatt.humana LSS uppsala

Humana har verksamhet inom personlig assistans, ldreomsorg, LSS -boenden och individ- och familjeomsorg. V r vision r att alla har r tt till ett bra liv. Den sj lvklara m tesplatsen f r det senaste inom kvalificerat socialt arbete.

För egen del står jag stadigt vid samma åsikt som jag framförde flera gånger under valrörelsen. Att först omvandla kol och olja till el och sedan köra bil på denna el innebär kraftigt energibortfall på vägen. Möjligheten att bo och verka på landsbygden, driva gröna näringar, producera livsmedel, driva turistnäringar och på plats värna vår natur och det öppna landskapet är för viktiga saker för att offra i klimatpolitikens namn. Om det inte kommer nya statliga pengar väntar uppsägning av personal. När SD växte 2014 och Alliansen förlorade regeringsmakten varnade jag för samma sak. Bland annat genom en längr eintervju med mig och Ann-Christine Ahlberg (S) som är de två från vår valkrets som suttit längst tid i riksdagen. Dels att vi tar felaktiga beslut som i efterhand visar sig snarare ha medför negativa miljökonsekvenser.

V lkommen till, humana - alla har r tt till ett bra livhumana LSS uppsala

Jonathan hallman, uppsala
Atterbomsgatan 29 uppsala
Tandläkare uppsala privat


Sitemap