Tidaholm fängelser


tidaholm fängelser

eller tukthus utan till straffarbete, som till en början avtjänades på de gamla fästningarna, som då kallades straffängelse. Efter tre år i cell fick fånge något friare tillvaro och blev s k gemensamhetsfånge. San Pedro, La Paz, Bolivia Tidigare fängelser redigera redigera wikitext Benämningen "kåken" för fängelse var ursprungligen namnet på den spöpåle med halsjärn och fotstockar som stod uppställd i centrala Stockholm fram till år 1833 då den blåste omkull för att aldrig mer resas. Under medeltiden bestod den lokala och regionala administrationen i att områden som låg under ett kungligt slott förlänades till stormän. Det måste därför vara svårt att via domboken se vilket straff det egentligen blev. Alingsås stadshäkte fick dock på anhållan av landshövdingen användas som fängelse enligt särskilt tillstånd 13/4 1825 (SFS 1825 s 237) för att minska transportkostnaderna.

Tidaholm fängelser
tidaholm fängelser

Enskilda personer kunde lämna in ull till spinnhuset och få det spunnet till garn (Årstadfruns dagbok 1793 6/7). 1846 föreslogs att staten skulle ta över det ekonomiska ansvaret för härads- och stadshäkten, men i stället byggde staten ett antal kronohäkten. Kronohäkte byggdes i rak modell med högst 54 celler. Stadens fängelse låg ofta i rådhuset och kunde utnyttjas även av häradsrätt på kringliggande landsbygd. I vissa cellfängelser fanns både män och kvinnor (SFS 1910:133 46 samt inledningar till arkivförteckningar för fängelser i Haparanda, Luleå och Pajala, landsarkivet i Härnösand men i princip ville man ha dem på olika anstalter. De som varit åtalade för stöld eller varit insatta på arbetsinrättning i någon stad hamnade också där. Sinnesundersökningar ägde rum på Håga sjukhus i närheten av Hall; sinnessjukavdelning fanns inte längre på alla centralanstalter utan vid Växjö. SFS 1892 29/7 stadgade om arbete för dem som dömts till straffarbete eller fängelse i enrum och enligt SFS 1906:51 skulle alla fångar arbeta, men arbetet skulle utföras i cell.

I Karlskrona, där flottans personal satte sin prägel på staden, låg häkte och arbetshus under Förvaltningen för sjöärenden (f d Amiralitetskollegium). Innehåll, alcatraz, San Francisco, USA hotell Esplanade stockholm frukost San Quentin, USA Bastiljen, Paris, Frankrike Djävulsön, Frankrike Folsom State Prison, Folsom, USA Lubjankafängelset, Moskva, Ryssland Regina Coeli, Rom, Italien Sing-Sing, New York, USA Spandaufängelset, Berlin, Tyskland Bang Kwang, Bangkok, Thailand i bland även ironiskt kallat Bangkok Hilton. Interneringsanstalt kallades säkerhetsanstalt i 1937:461 Lag om förvaring och internering, då Interneringsnämnden också fick namn - den inrättades 1927 och skulle tillgodose både samhällets skydd och den intagnes rättssäkerhet. För andra betydelser, se, anstalt. Enligt kungligt brev 27/11 1798 borde varje stad ha åtminstone två arrestrum. Stockholms, Göteborgs och Norrköpings spinnhus eller korrektionsinrättningar lades 1825 under den nyinrättade Styrelsen för rikets fångvård. I Västerbotten fanns också sockenarrester, vilket kan hänga samman med att man ursprungligen hade sockenting i Norrland (jfr.1). Senare fick länsman, som var kungens lokale ämbetsman (jfr.3 privat ta hand om fångar.

Kunglig Maj:t utfärdade reglemente (Göteborgs kommunalkalender 1936 s 197). Fotnoter redigera redigera wikitext ml Fängelse och tvångsarbete.


Sitemap