Lunds universitet ekonomihögskolan examen


lunds universitet ekonomihögskolan examen

berätta vad de tyckte om sina lärare, både beröm och kritik kunde framföras. Läst Lunds universitets institutioner Sylvia Schwaag Serger blir Lunds universitets prorektor. Efter kriget skrev de fyra kvarvarande professorerna vid universitetet ett vältaligt brev till kungen och begärde medel för att kunna återuppta undervisningen. Ekonom-historisk profil - ekhm62 bankomat insättning stockholm Econometrics - ekhm73 Research Design - nekn74 The Chinese Economy - nekn75 Institutions, Markets and Firms in a Chinese Context - ekhm70 China and the Pacific Economy - Valfri - ekhr81 Master Essay - Economic History Filosofie magisterexamen i finans, 60 hp - antagna från och med. Alla kurser måste vara på avancerad nivå varav minst 52,5 hp inom huvudområdena internationell ekonomi med fokus på Kina, ekonomisk historia och nationalekonomi. 1 Den största delen av universitetet ligger i Lund, men det finns även campus på andra ställen i Skåne. Rektor till och med 2014 var Per Eriksson.

Ambitionen att integrera undervisningen med grundläggande ekonomisk analys och teori är därför naturlig. Examensbeviset, examensbeviset utfärdas gratis och på begäran. Blanketterna nedan öppnas i nytt fönster. När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen. Ett studieår omfattar heltidsstudier i 40 veckor och motsvarar 60 högskolepoäng (hp).

Kontrollera i Studentportalen att allt finns inrapporterat i Ladok. Filosofie magisterexamen - huvudområde nationalekonomi, 60 hp (alt. Diploma supplement kan inte sökas separat. De obligatoriska kurserna för revisorsauktorisation ges regelbundet. Examensfordringar: magisterexamen med huvudområde nationalekonomi, examenskrav för studenter som började sina studier hösterminen 2013 eller senare. Examina, huvudområden för examina. Några exempel, två exempel på skräddarsydda (obligatoriska) komplement till bestämda yrken är följande. På undersidorna nedan finns information om olika examina och huvudområden. Om examensbeviset förkommit eller förstörts kan du beställa en dubblett, eller i brådskande fall en vidimerad kopia på din examen. Om något resultat saknas kontaktar du ämnets institution. Kurser utanför huvudområdet måste godkännas av Nationalekonomiska institutionen.


Sitemap