Pingstkyrkan Linköping kalender


pingstkyrkan Linköping kalender

utgjorde bar international paris 11 viktiga aktörer i förverkligandet av Guds plan för Gudsriket. Söndag Liknelsen om de tio jungfrurna I gudstjänsten tredje söndagen i mars medverkade Lisa Ahlström som lovsångsledare - hon gav dessutom en kort appell om hur Jesus öppnar dörrar som ingen kan stänga. Ansvarig för samtalskvällen var Ulf Rånge. Söndag Jesus vid Tiberias sjö Johannesevangeliets kapitel 21 låg till grund för Ulf Rånge s predikan andra söndagen efter påsk med huvudinriktning på kommunikationen mellan Jesus och Petrus. Miriam Eriksson samtalade innan gudstjänsten med Ruth Winzell om tillgången till gluten- och laktosfritt bröd inför det avslutande kyrkkaffet. Alpha Uno Solinger hanterade berättelsen om den barmhärtige samariern i Lukasevangeliet när han predikade i Pingstkyrkan denna söndag - hur hanteringen av vår nästa kan ses som ett mått på halten av vår gudsfruktan, att vara observant på krissituationer och glädjen i att kunna hjälpa. Tillsammans med varandra ska vi brinnande i Anden bygga Guds församling i ömsesidig uppriktig kärlek. Predikan Lasse Andersson 2018.09.09 Your browser does not support the audio element.

Nils-Erik Claesson presenterade i sin predikan förebilder till vårt nattvardsfirande från Gamla testamentet, hur Jesus i påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar instiftar nattvarden och hur den blir en bekännelsemåltid med evighetshopp. Det var en påtaglig frid i operationsrummet. Foto: Kurt Winzell En tät trio där pianisten Sven-Åke Lindqvist (som i bilden fått oproportionerligt litet utrymme i förhållande till speltid) inbjöd sig själv och trion att få komma tillbaka till Pingstkyrkan. Trubadurprästen Owe Sigonsson Trubadurprästen Owe Sigonsson (Norra Ölands pastorat) lyfte fram enheten i Kristus när han ansvarade för ett musikcafé i Pingstkyrkan första söndagen i september. Som ett exempel på prövningens stund tog Annika sjösättningen av en båt och hur den möter stora påfrestningar på det öppna havet.

Karin Mathisen läste psaltarpsalmen 147. Söndag llström/Gard från Södertälje Pingstkyrkan i Borgholm blev för en söndag filial till Pingstkyrkan i Södertälje när pastorsparet Zara och Thomas Hallström med Södertäljemedlemmarna Lilian och Ingemar Gard tog hand om sång, musik och predikan. Gunnel Nordqvist s, Lars Norling s och Ulf Bernström s kvällskaffe avnjöts under samtal i grupper kring erfarenheter av möten med det svåra och vems svåra som är det primära i mötet med det svåra - mitt svåra eller den andres? Låt vår son få träffa någon ny som passar in". Mötesledaren Owe biljard stockholm pris Lundgren och ljudteknikern Bertil Sämå ser till att ge gudstjänsten glädje och rätt kommunikativ frekvensnivå. Göran Lennartsson, teolog och bibellärare, placerade efter Tattas framförande (med utgångspunkt i slutverserna i Paulus brev till Rom) ibra i ett vidare tidsperspektiv: "ibra radio är en aktör i ett stort drama som är planerat sen tusentals år tillbaka i tiden" och visade därefter grafiskt. Söndag Cafémöte i Södvik Pingst Borgholm inbjöds denna vecka att fira gudstjänst med Pingstförsamlingen i Södvik. Som mötesledare på hemmaplan fungerade Christina Lindell. Söndag ".er sorg ska vändas i glädje" Ur Johannesevangeliets kapitel 16 hade Uno Solinger brutit ut temat ". Ulf talade om församlingen som Kristi kropp där vi som lemmar är till för varandra med balanserad syn på oss själva. Dagens bibelord, söndag 18 november 2018, fika och allsång.

Kia ceed begagnad linköping
Falun linköping avstånd
Bostadsrättslokal linköping
Buss stockholm till linköping


Sitemap