Patientnämnden stockholm adress


patientnämnden stockholm adress

die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Adress Östra Esplanaden Arvika, e-post, telefon. Stödpersonsverksamhet, patientnämnden utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen. Handläggaren kontaktar dig efter några dagar. Blekinge län, adress, patientnämndens förvaltning 371 81 Karlskrona, e-post, telefon, dalarnas län, adress, patientnämnden Dalarna (Landstingshuset, Vasagatan 27). Vården får möjlighet att bemöta dina synpunkter, att förklara och reda ut det som hänt.

Löf, du som har drabbats av en vårdskada, kan enligt patientskadelagen, ha rätt till ersättning från Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det tar oftast drygt en månad innan du får svaret. Annars fortsätter dialogen tills det inte är möjligt eller nödvändigt att komma vidare. Saknar vårdgivaren försäkring, kontakta Löf på telefon. Verksamheten ingår i: Stockholms Läns Landsting, organisationsnummer. Oförsäkrad vårdgivare, om din vårdgivare saknar försäkring kan du vända dig till Patient- försäkringsföreningen. Om du är nöjd med svaret avslutas ärendet.

Rapportera fel Patientnämnden Stockholm Läns Landsting - Hornsgatan. Genom att kontakta nämnden bidrar du till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt. Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor och klagomål som rör all offentligt finansierad vård. Patientnämnden tar emot ärenden som rör övrig sjukvård. Adress Patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen Postadress Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg E-post Webbplats /patientnamnden Telefon Patientnämnden i Årjäng Denna patientnämnd hanterar ärenden inom kommunal vård och omsorg. Vad är felaktigt på sidan? Patientnämndens förvaltning handlägger frågor relaterade till i stort sett all offentligt finansierad vård men enbart i Stockholms län. Bolagsform: Landsting, bolaget registrerat:, f-skatt: Ja, momsregistreringsnummer: Ja, svensk Näringsgrensindelning - SNI 86102 - Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 86221 - Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 86211 - Primärvårdsmottagningar med läkare.m. Observera att du av sekretesskäl inte bör skicka in konfidentiella uppgifter såsom ditt personnummer eller specifik information om din hälsa i formuläret. Patientnämnden har ingen preskriptionstid, vilket betyder att du inte behöver anmäla inom en viss tidsram. Du kan också själv ta kontakt med handläggaren.


Sitemap